Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Læderstræde 34, 4. 1201 København K

https://bedrepsykiatri.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://bedrepsykiatri.dk/), online indsamlingsplat-form, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens arbejde med at skabe bedre vilkår for psykisk syge og deres pårørende. Dette sker bl.a. gennem viden, oplysning og information om mennesker med psykiske sygdomme, samt ved at øge viden om pårørendes betydning. De indsamlede midler skal yderligere bruges til at tale de pårørende og psykisk syges sag over for beslutningstagere, samt på rådgivning, netværk og samtalegrupper for pårørende og medlemspleje for medlemmer og faste bidragsydere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort første gang senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00319