BDM, Brødremenighedens Danske Mission

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nørregade 14, 6070 Christiansfeld – CVR 67105419

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bdm-dk.dk), online indsamlingsplatform, salg/auktion og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for Brødrekirker/-institutioner via samarbejde med Tanzania, DR. Congo, Burundi, Rwanda, Albanien og Star Mountain på Vestbredden i Israel.

Herunder til nødhjælp, diakonalt arbejde og kirkeopbyggende aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00583