Barry Danmark ApS (02880)

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Flæsketorvet 68, 1711 København V – CVR 38998099

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via APP, ”Barry – APP til din strøm”.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg 2206 Konto 6291482137)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter, med formålet at reducere CO2-udledning og egnet til at kompensere for klimabelastningen ved brug af el.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til at reducere eller kompensere for de negative klimapåvirkninger af andre former for energiforbrug.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02880