Ayah Mithika Lundt

09-01-2022

Kontaktoplysninger

Højegårdsvej 4, 3700 Rønne - CVR 42039012

Indsamlingsperiode

Fra den 10. januar 2021 til den 9. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 463363) og kontooverførsel (Reg. 5340 Konto 0000507221 + Reg. 5340 0000241876)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for medicinsk behandling samt udgifter forbundet med behandling i udlandet.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, at formålet ikke kan opfyldes eller at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne anvendes til at forsøde Ayahs hverdag.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03218