AXIS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C - CVR 18889595.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5379 konto 0242128).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte af udviklingsorganisationen CEPROMUP i Villa el Salvador i Lima, Peru.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05054