AWE Center Nairobi Kenya

09-08-2022

Kontaktoplysninger

Jernaldermarken 9, 4000 Roskilde - CVR 28306261

Indsamlingsperiode

Fra den 10. august 2021 til den 9. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5396 konto 0000251122)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for:
Forebyggelse af aids og behandlingen af aids-ofre i Kenya.
At støtte enker i Nairobi og omkring Kenya.
At støtte Kenyas kaffe landmand og fattige familier gennem salg af Kenya kaffe.
At arbejde for at støtte sundhed og bedre miljø for de fattige i Kenya.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03813