Autisme Ungdom

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Banestrøget 19, 2., 2630 Taastrup - CVR 41006692

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. autismeungdom.dk,), sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.270745)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Autisme Ungdoms arbejde for et mere autisme venligt Danmark, for unge med autisme og unge pårørende i alderen 13 til 30 år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03700