Augustenborg-Bro Frivillige brandværn

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Langgade 22, 6440 Augustenborg - CVR 35692592

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.aug-brand.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 38666) og kontooverførsel (Reg. 7931 Konto 0001188340)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Augustenborg-Bro Frivillige brandværn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03503