Assumptions Fonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bernstorffsvej 54, 2900 Hellerup - CVR 39824981

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.assumptionsfonden.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5334 konto 0242828) samt mobile betalingsløsninger (nr. 625159).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens formål § jf. vedtægten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04960