ASKOVFONDEN

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Struenseegade 9, 2200 København N - CVR 55627312

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.askovfonden.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.156868) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 0004260438)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes fordel for udsatte mennesker i Askovfondens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03739