Arte Foundation

02-05-2022

Kontaktoplysninger

Stenaldervej 201, 1. 4., 8220 Brabrand - CVR 42057142

Indsamlingsperiode

Fra den 3. maj 2021 til den 2. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 91687917) og kontooverførsel (Reg. 4620 Konto 4815015258)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fragt af hospitalsudstyr til Somalia.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til velgørenhed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03574