Areopagos Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5, 2000 Frederiksberg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved samt via hjemmeside/donationsmodul (www.areopagos.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til drift organisationens arbejde i henhold til foreningens formål: ”Areopagos har til formål at dele evangeliet i en multireligiøs verden. Areopagos er en økumenisk virksomhed, rodfæstet i den lutherske tradition. Areopagos prioriterer udvikling af mødesteder og netværk for religionsstudier, dialog og spiritualitet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00570