APOSTOLSK KIRKE I DANMARK

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding

www.apostolskkirke.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.apostolskkirke.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for missionsprojekter i Danmark og udlandet, samt de lokale kirkers arbejde, herunder men ikke begrænset til afholdelse af gudstjenester og øvrige arrangementer, personale-og lokaleomkostninger, aktiviteter for børn og unge, socialt arbejde og deltagelse i tværkirkeligt arbejde

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00452