API - Aid

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Johannes Ewalds Vej 106, 8230 Åbyhøj - CVR 27106250

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ApiAid.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7110 Konto 0000137224)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for:

  • At udføre nødhjælps- og udviklingsarbejde internationalt i et samarbejde med lokale kirker og kirkelige og folkelige organisationer.
  • At søge langsigtede muligheder for at hjælpe de nødlidende til at hjælpe sig selv
  • At fremme sundhed og social velfærd
  • At give værdi for alle pengene til vore bidragsydere, private såvel som virksomheder m.v.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04539