Antidote Danmark

05-10-2022

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 11, 711 København V - CVR 36104155

Indsamlingsperiode

Fra den 6. oktober 2021 til den 5. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.antidote.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 969899) og kontooverførsel (Reg. 8075 Konto 0001700248)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle formål, som er at uddanne stofbrugere i førstehjælp og egenomsorg, at uddanne personlige og professionelle netværk omkring stofbrugere i førstehjælp, og at orientere samfundet om førstehjælp og sikkerhed i forhold til stofbrug.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04458