Animals-we care / Support DK

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Lindealle 6, 5690 Tommerup - CVR 37237663

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.animalswecare.dkog sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 95054) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 11810667)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foder.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til dyrlæge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03308