Angstforeningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg - CVR 26401739

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 696000) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 0060049424)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at varetage mennesker med angsts interesser gennem viden, forebyggelse, rammevilkår, rådgivning mv. jf. foreningens formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04435