ANDERS LASSEN FONDEN

27-07-2022

Kontaktoplysninger

Thisted Landevej 53, 9430 Vadum - CVR 19168948

Indsamlingsperiode

Fra den 28. juli 2021 til den 27. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.anderslassenfonden.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.775385) og kontooverførsel (Reg.4183 Konto 3001863290)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Anders Lassen Fondens vedtægtsbestemte formål, som er:
At belønne betydningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militær personel.
At tilgodese personer der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, eller sådanne personers efterladte, og som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, i form af en engangsydelse.
At yde et økonomisk bidrag som anerkendelse eller opmuntring til medlemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset eller sådannes pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04116