Amma-Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bøgevej 27, 4862 Guldborg - CVR 30244680

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.amma-danmark.dk, www.globalgiving.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.88258) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1738915)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for sikring af gennemførelse af Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma) næste besøg i Danmark.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb, efter formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Ammas næste besøg i Danmark.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet overføres til Embracing The World.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04485