Amma-Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bøgevej 27, 4862 Guldborg - CVR 30244680

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.amma-danmark.dk, www.globalgiving.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.74114) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1129065)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme og støtte følgende af M.A. Maths velgørende og almennyttige aktiviteter på verdensplan: Bygning og drift af hospitaler, børnehjem, hospices og plejehjem. Hjælp til beboelse og bistand til hjemløse, ofre for naturkatastrofer. Uddeling af pensioner til fattige enker, uddeling af gratis mad til fattige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04484