AMIS - A More Inclusive Society

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Enghavevej 80, 2450 København SV - CVR 18276933

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.202655) og kontooverførsel (Reg.4180 Konto 2580033698)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål og aktiviteter om inklusion af udsatte mennesker.
Vedtægtsbestemte formål:
Foreningens formål er almennyttigt ved gennem socialt, kulturelt og andet arbejde på nationalt og internationalt plan, at virke for et mere inkluderende samfund, der overstyrer forskelle i race, køn, evner, generation og geografi og sikrer inklusion, lige muligheder såvel som evne for alle medlemmer af samfundet til at bestemme et aftalt sæt sociale institutioner der styrer social interaktion.
Foreningen vil især virke for inkludering af de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund, således at disse får mulighed for at opnå en aktiv livskvalitet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04500