Alzheimerforeningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Løngangstræde 25, 1468 København K - CVR: 15009284

www.alzheimer.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.alzheimer.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Alzheimerforeningens arbejde med at forbedre vilkårene for personer med demens og deres pårørende, dvs. støtte, rådgivning og oplysningsarbejde. Herunder også forskning i demens.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00384