ALTERNATIVFONDET

13-01-2022

Kontaktoplysninger

Gothersgade 160, 3. th., 1123 København K - CVR 11650198.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. januar 2022 til den 13. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (alternativfondet.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7853 konto 1019491).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udbetaling af forskningsstøtte og legater i henhold til Alternativfondets formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05182