Alnor Forening

17-12-2022

Kontaktoplysninger

Egersundvej 15, 4220 Korsør - CVR 35934545

Indsamlingsperiode

Fra den 18. december 2021 til den 17. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events på adressen Egersundvej 15, 4220 Korsør.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3409 Konto 0012712898)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Alnor Forenings regninger og generelle udgifter.

Indsamlingsområde

Korsør

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04349