Alfa-1 Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sangfuglestien 5, 2400 København NV - CVR 27390684.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (alfa-1.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3001 konto 12484178).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte foreningen i dens arbejde for patienter med Alfa-1 antitrypsinmangel.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05203