ALBERTE

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Ingers Vej 52, 4653 Karise - CVR 40251405

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.392045) og kontooverførsel (Reg. 6140 Konto 4315865)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at dække omkostninger forbundet med Albertes skrumpet lillehjerne. Herunder behandlinger i både indland og udland. Herunder rejseomkostninger og ophold for hende samt ledsagere, tabt arbejdsfortjeneste til hendes forældre ved rejserne, hjælpemidler, trænings-udstyr ekstra omkostninger i forbindelse med sygdommen samt oplevelser og lignende, der kan lette tilværelsen for Alberte og hendes familie.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til omkostninger forbundet med dødsfaldet. Yderligere restbeløb udbetales til Albertes forældre til hjælp med at komme videre i livet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03555