Al-Ayn Almennyttig Fond

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Tagensvej 102, st. 2., 2200 København N - CVR 39753553

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.alayn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.566227) og kontooverførsel (Reg.5327 Konto 0245668)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens arbejde mod fattigdom, økonomisk nød og sygdom hos forældreløse børn i Irak.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04047