Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO)

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vardevej 106, 7100 Vejle  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ako.dk, www.activecaring.dk, www.activemission.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for humanitært arbejde, udviklingsarbejde og missionsarbejde i Danmark, Rumænien, Moldova, Nepal og Sri Lanka.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00525