Aktiv Info

19-06-2022

Kontaktoplysninger

Husumgade 2, st. tv., 2200 København N - CVR 42355224.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. juni 2021 til den 19. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (aktivinfo.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 4994FT, 5943WK, 6271VA).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiv infos virke med sit fokus på at hjælpe og støtte børn, unge og forældre.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til organisation der arbejder for aktiv info overordnede formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-00446.