Agri Business Development

30-05-2022

Kontaktoplysninger

Provsteløkken 29, 5200 Odense V - CVR 40338187   

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 30. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danishagrodevelopment.webnode.dk, www.agribusinessdevelopment.webnode.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.184300) og kontooverførsel (Reg.5960 Konto 8101065)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter til uddannelse og efteruddannelse af landmænd fra udviklingslande samt udgifter vidensformidling om foreningens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03515