Ældre Sagen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Snorresgade 17, 2300 København S - CVR 10625408

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel 

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at skabe bedre vilkår for ældre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00339

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1