Advokatgruppen I/S

10-06-2022

Kontaktoplysninger

Emil Møllers Gade 41B, 8700 Horsens - CVR 37158267

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juni 2022 til den 10. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.advokatgruppen.dk) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 252782).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubegrænset til fordel for støtte til Ukrainske børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04980