Århus Y's Men's Club Nordstjernen

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Ørnehøjen 9, 8520 Lystrup - CVR 34647348

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ymen-nords-tjernen.dk), sociale medier samt salg af julemærker.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.1551 Konto 0001513141)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ungdomsherberget (Kirkens Korshær), Julemærkehjemmene, Hospitalsklovne, Aarhus Universitetshospital, børne- og ungdomsarbejde samt til almenvelgørende og almennyttige formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03654