ÅRHUS VALGMENIGHED

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj - CVR 14111638

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.aarhusvalgmenighed.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 52998, 68133, 602900, 369988) og kontooverførsel (Reg. 0891 Konto 0001007224 + Reg. 0891 Konto 0001007305)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til driften af Aarhus Valgmenighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04457