Aarhus Trail Builders

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Nordvangsvej 5, 8250 Egå - CVR 37315761

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www. aarhustrailbuilders.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og skilte langs mountainbikesporet.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.89839) og kontooverførsel (Reg.5375 Konto 240937)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Aarhus Trail Builders vedtægtsbestemte formål § 3, stk.1:
”Foreningen har til formål at fremme udvikling, etablering og vedligehold af oplevelsesrige og underholdende mountainbike-stier og spor i høj kvalitet, tilpasset det danske klima og den danske geologi, for brugere på alle niveauer, i Marselisborg Skovene og Fløjstrupskovene.”
Udvikling, etablering og vedligehold foregår i samarbejde med Aarhus Kommune og Moesgaard Museum.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til Foreningens vedtægtsbestemmelse § 14, stk. 2:
”At foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03544