ÅRHUS KRÆMMERMARKED – LIONS CLUBBER I ÅRHUS

29-05-2022

Kontaktoplysninger

Chr Christensensvej 28, 8300 Odder - CVR 20580747

Indsamlingsperiode

Fra den 26. maj 2022 til den 29. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 22625, 33724, 77847, 95785, 15436, 79255, 94275) og kontooverførsel (Reg. 9004 konto 6065867190).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitært hjælpearbejde i Aarhus og omegn, samt til de deltagende klubbers humanitært arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29. november 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04956