Aarhus Kommune - DII Damhuset, Risskov Dagtilbud

02-07-2022

Kontaktoplysninger

Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C - CVR 55133018

Indsamlingsperiode

Fra den 2. maj 2022 til den 2. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (aarhus.crowdfundingdanmark.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2211 konto 5366564707).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at genetablere vores biodiverse legeplads, som et grønt og frodigt området for børn, dyr og beboere i Risskov. Vi vil med midlerne plante biodiverse planter langs hegnet og skabe små grønne rum ved vores cykelbane.
Der kan ikke indsamles et overskydende beløb, da crowdfunding Aarhus lukker når beløbet på 49.997 opnås.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22.700-04938