Åløkkekvarterets G/F

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Johannevej 3, 5000 Odense C - CVR 36640227

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og bladet Kureren.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 79203) og kontooverførsel (Reg. 7045 Konto 0001001203)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for advokathjælp og anden ekstern hjælp

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03200