Åbyhøj Idrætscenter

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Bragesvej 9, 8230 Åbyhøj - CVR 41909285

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.aabyhoej-ic.dk, www.gaveindsamling.dgi.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 831506) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13233519)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af Åbyhøj Idrætscenter, placeret ved siden af Gammelgård skolen i Åbyhøj.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til drift af hallen i de kommende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03684