Åbne Døre

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.opendoors.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for organisationen Åben Døre, der er en international fælleskirkelig missionsorganisation med det formål at støtte kristne i hele verden. Dette gøres ved at:

  • Distribuere bibler og anden kristen litteratur
  • Undervise i den kristne tro, bl.a. ved at drive bibelskoler, præsteseminarer m.v.
  • Drive nødhjælpsarbejde og give katastrofehjælp via lokale kirker
  • Hjælpe fængslede kristne, fx ved advokathjælp eller lobbyisme
  • Mobilisere danske kristne til en aktiv indsats for forfulgte kristne

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00348