A Moment of Happiness

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Folemarksvej 107, 2605 Brøndby - CVR 42087009

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (Reg.8113 Konto 1752695)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb for og uddeling af humanitær hjælp til værdigt trængende civile i grænselandet mellem Tyrkiet, Irak, Iran og Syrien. Midlerne skal anvendes til at støtte og yde hjælp til fattige, syge og andre udsatte personer i området.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04115