8. marts Foreningen

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Glud Kirkevej 48, 7130 Juelsminde - CVR 40385185

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.8-03-frihed.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.910261)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter forbundet med kørekort til kvinder, der er kommet til Hedensted Kommune som flygtninge.
I tilfælde af, at foreningen opløses, skal midlerne i stedet anvendes til Røde Kors i Hedensted Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03790