3 F Transport Logistik & Byg

01-01-2022

Kontaktoplysninger

Sommervej 5, 8210 Aarhus V - CVR 59676318

Indsamlingsperiode

Fra den 23. november 2021 til den 1. januar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.50836) og kontooverførsel (Reg.5381 Konto 512264)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til strejkende stilladsarbejdere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04221