24 Timer I Hjallerup

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Algade 15, 9320 Hjallerup - CVR 39806673

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.24timerihjallerup.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.558118, 135536, 609492, 632883, 291005) og kontooverførsel (Reg.7681 Konto 0007447139)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julemærkehjemmene i Hobro og Fjordmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04353