Promissio

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.promissio.dk), online indsamlingsplatform (CollectPay), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Promissios formål som er at bringe evangeliet over nationale, kulturelle og religiøse grænser. Herunder til forkyndelse, undervisning, opbyggelse af ledelse, omsorgs- og hjælpearbejde og opbygning af partnernes kapacitet gennem projektstøtte til partnere. Derud over til lønninger af ansatte i såvel Danmark som Etiopien og Liberia, foruden administrative udgifter forbundet med at drive organisationen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00321