ZOOPARK ApS

17-05-2021

Kontaktoplysninger

Ålestokvej 2, 4700 Næstved

Indsamlingsperiode

Fra den 18. maj 2020 til den 17. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.zoo-park.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 559045) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift Zoopark.

Herunder til forbedringer af anlæg og dyrene i form af aktivering.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02475