Wild Streets

20-01-2021

Kontaktoplysninger

Rygårds Alle 3, 2900 Hellerup - CVR 39872595

Indsamlingsperiode

Fra den 21. januar 2020 til den 20. januar 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.wildstreets.org).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7981 Konto 1148539)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansiering af udviklingen af Wild Streets App, som bliver et frit tilgængeligt værktøj til cocreation og facilitering af grøn byudvikling på international plan.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til planlagte forberedelser af app'en samt specielle lancerings events.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. juli 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03119