WEBAMP ApS

15-11-2021

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 6D, 2., 1620 København V - CVR 37878472

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 15. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.odendo.dk), online indsamlingsplatform, radio, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 281100) og kontooverførsel (Reg. 2355 Konto 9026469780)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CoolUnite som er en velgørenhedsfond med målet at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn. De har et mål om en lav administrationsomkostning og en høj grad af gennemsigtighed. Webamp er i år en del af projektet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04032