We Care

23-01-2021

Kontaktoplysninger

Dortesvej 17, 8220 Brabrand, CVR 37900788

Indsamlingsperiode

Fra den 24. januar 2020 til den 23. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier, salg/auktion og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fattige mennesker i Asien og Afrika ved f. eks. at sørge for mad og drikke for forældreløse børn og finde sponsorer til dem. Det kan også være til medicin eller operationer til syge, eller undervisning til børn og/eller udgravning af brønde. Samt donationer til foreninger, som hjælper flygtninge i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02097