Watoto Skoleprojekt

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Strandvejen 352, 2980 Kokkedal - CVR 38815482

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2135 Konto 0756-446-266) samt via MobilePay (883870)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for unge af fattige familier i Bukavu i Den Demokratiske republik Congo. Herunder sygeforsikring og forbedring af hygiejniske forhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03252